Thanh niên số hưởng và cậu học trò cưng may mắn bị em trai địt sấp mặt , năm trong đời thì chỉ bị hiếp và ngược đãi rồi làm đĩ, dâm đãng của tôi bố đụ cô gia sư của mình Về thăm gia đình giờ lúc này nhìn đứa con trai địt người khác lại thấy ghen ghen hay vì Hiền cũng từng cho nó địt. Lương tâm đã tha hóa với Hiền cái buồi con trai cũng chỉ như người khác mà thôi, nhìn con bé Trang ngồi trên nhún mặt nó đờ đẫn rên rỉ. Hiền biết con bé này đã sắp lên đỉnh cô xem nó bị chơi nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ con bé này nó lại phê đến thế. Đến khi nó vùng dậy sốc chi Trang lên địt từ đằng sau chơi kiểu chó thì Trang chới với, thế là