Tắm chung với chú họ khi đang tập với thầy cho uống thuốc kích dục , gian để mọi người có thể đi câu cá với câu mực hay không, đã đăng ký trước nên hủy sẽ rất mất công. “Không biết anh đã đăng ký dịch vụ đi câu hay chưa.” Anh nhân viên nhiệt tình hỏi. “Có rồi.” Phương gật đầu xác nhận. “Vậy cũng không sao. Tôi sẽ rất giúp mọi người dời lại vào ngày mai, có thể đi câu cá và lặn biển vào buổi sáng. Còn việc đi câu mực thì hiện tại đã qua mùa nên nếu đi câu sẽ không được nhiều. Chúng tôi sẽ cấp miễn phí cho các anh chị mỗi người một vé trải nghiệm vào lần sau.” Anh