Nữ chủ nhà dâm đãng thiếu tốn tình dục và thanh niên của sếp , trong nước và thế giới đang có gì mới mà chúng ta có thể đầu tư không?” Phương lại tiếp tục hỏi. “Hiện tại công cuộc chạy đua về mặt khoa học kỹ thuật tôi thấy vẫn đang tiếp diễn một cách vô cùng khốc liệt. Hơn nữa các thuật toán ngày một cao hơn, nếu chúng ta có thể tạo được một vài thuật toán thì rất có thể bán bản quyền với cái giá cực kỳ cao.” Chú Định không ngần ngại mà nói thẳng. Nhu cầu về khoa học kỹ thuật phải nói trong giai đoạn hiện tại đó chính là chạy đua về công nghệ. Ai mạnh hơn ai