Tôi bị cô sếp nữ trước khi lấy chồng khi vợ đi công tác , nhiệt. “Để tao xem lớp trưởng cưới ai đây.” My đôi mắt mở to rất hào hứng, “chăm sóc” cháu bị trầm cảm Mẹ kiếm cậu bé bắt nạt con trai mình để dạy dỗ sau đó khẽ mở thiệp ra xem bên trong. Nhìn thấy hai dòng họ tên bên trong, My nói lớn: “Phan Huy Hoàng… Bùi Trần Khánh Huyền. Tên này quen vậy ta.” “Khánh Huyền… Lớp phó học tập đúng không?” “Đù má hai đứa này vậy mà nhanh ta.” “Thằng Hoàng vậy mà cưới được con Huyền. Mày hay thật đấy.” “Đúng vậy… Nồi nào úp vung đó mà…” “Ê câu đó sai sai mậy. Phải gọi là trai tài gái sắc mới đúng, rất hợp nhau đó.” Hoàng là con của một