Em cấp dưới vú bự để trả nợ thay em trai của bạn gái tôi ,
Giờ thì nhìn xem, con đã phạm phải một sai lầm kinh khủng” Mẹ chửi tôi.
Mẹ tắt bếp ga rồi đi lại gần chị Hương và tát chị ấy.
“Lẽ ra cô phải ngăn nó lại khi nó đụ cô mà không mang bao chứ”
Chị Hương khóc và nhẹ nhàng đáp lời:
“Chị Huyền ơi, em có nói với thằng Vinh là phải dùng bao,Tôi được ngủ chung phòng để trả nợ đợi tình nhân tới địt nhưng nó nói là nó sẽ