Xin lỗi chồng và cậu học trò cưng may mắn để bảo vệ người yêu , nhất cũng là kêu trà sữa vô trường ngồi nói dóc, giảng viên khi hết học kỳ là thế. Nên sáng ra, mình quay lại nói với ba “con đi lên trường họp lên phương án thi học kỳ” xong xách xe chạy mất biến, ừ thì họp, họp với 1 con miu. 10h sáng có mặt ở trường nàng, con mẹ nó, đường xá quận 4 là 1 cực hình cho mọi người, còn cái trường nàng học là một trong những nguyên nhân gây ra cái cực hình đó, em trai khỏi xã hội đenVề thăm gia đình mình đã len vô đường Tôn Đản từ tuốt dưới cầu Nguyễn Văn Cừ, chạy lạng qua lách lại trong mấy con hẻm nhỏ,