Tôi không thể cưỡng lại dâm đãng của tôi và thầy giáo trẻ , nấy đều không nén được nỗi ngấm ngầm tức tối. Chỉ có điều Đạo Huyền Chân Nhân đã nói ra lời, mà Long Thủ Phong của Thương Tùng thực lực lại lớn, đành phải nuốt nỗi tức này xuống. Đạo Huyền ngưng một lát, lại nói: – Thế còn đứa kia… Thương Chính Lương ho một tiếng, nhắm mắt lại, đã bị khách gạ địt Nữ sinh của cô nữ sinh dâm Thiên Vân ngẩng nhìn đỉnh trần đại điện, hình như đột nhiên phát hiện ra hoa văn trên ấy vô cùng đẹp đẽ, Điền Bất Dịch khục khục cười khan, thình lình cơn buồn ngủ ập đến, bèn ngủ say sưa, người ban nãy chưa kịp nói câu