Nữ sinh đi làm thêm với sugar daddy thiếu thốn tình cảm , mấy bộ đồ lót mà chúng ta vừa mới mua chưa?” “Chưa, để mai gì sẽ mặc nó” “Sao gì không thử nó ngay bây giờ?” “Ngay bây giờ? Gì thấy ý này không tốt chút nào” “Nếu gì thử ngay bây giờ và nếu nó không hợp thì chúng ta sẽ đổi cái khác ngay ngày mai. Con đã nói với con nhỏ bán hàng là sẽ đổi lại ngay trong ngày mai nếu gì mặc không vừa” “Không cần đâu Thái à, gì biết là nó vừa vặn với gì mà” “Tại sao gì không thử xem?” “Được rồi, con chờ ở đây, để gì đi thử nó” Bà Huệ không hiểu những gì mình thực sự