Chắm sóc cô em gái họ cho vợ sướng của bạn gái , thằng bé này. Bằng không, cả cái thôn này đều là người phàm… ta sẽ giết không tha một mạng. Tiểu Phàm bên trong nghe thế thì giật mình kinh hãi, nó quay ra nhìn Phổ Trí đại sư, ông mỉm cười nửa miệng, vừa cố tình kéo dài thời gian để trị độc cho Lâm Kinh Vũ. Ông dùng toàn bộ sức mạnh của mình, hút con rết từ trong miệng Lâm Kinh Vũ ra, ai dè nó chui thẳng vào long bàn tay trái của ông, ăn dần theo cánh tay, chạy lên trên não. Phổ Trí đại sư dụng nội công tâm pháp của Thiên Âm Tự át chế con thi