Anh PT da đen được cô gia sư dạy hôn của anh chồng , bảo, mẹ của bạn thân Thầy ơi! với thầy chưởng tọa Điền Bất Dịch đạo nhân, thủ tọa chi Phái Lục Trúc Phong đi qua, nhìn vào trong thôn, trong thôn… Nói tới đây, giọng nó bất giác nghẹn ngào. Nó giơ tay lau mắt thật mạnh, thở hắt ra, lại nói tiếp: – Sau đó ông ấy tìm thấy hai đứa bọn mình ở cuối thôn, bèn đem bọn mình lên núi. Trương Tiểu Phàm nhúc nhích khoé miệng, nhưng không ngẩng đầu, hỏi: – Sau này bọn mình biết làm sao, Kinh Vũ? Lâm Kinh Vũ lắc lắc đầu, buồn thảm đáp: – Ta cũng không biết. Trương Tiểu Phàm toan nói nữa, chợt