Kế hoạch hiếp dâm “dạy kèm” nữ học trò cưng và thầy giáo trẻ , chịu chi, bạn có thể là phái – không – phải – trả – tiền, nhưng bạn vẫn cho cái hẹn, dù lần tới bạn cũng chả phải móc bóp, thì vẫn cứ thể hiện là bạn không muốn người khác thiệt thòi. Và đức tính đó, buồn thay, hiếm hoi ở cái xã hội này! Câu chuyện dần chuyển sang việc học của nàng, về hệ thống tổ chức tào lao của trường, những lúc đăng ký không được môn, lúc thi không biết ngày giờ… Tới hơn 9h tối, mình cũng chủ động nghỉ, để nàng không phải về quá khuya. Và đó là đủ, cho một buổi hẹn vu vơ, vì