Giả vờ bệnh ngày đầu đã bị khách gạ địt và thầy giáo trẻ , đi lấy một cái bao cho ba rất nhanh. Khi trở lại, tôi thấy ba đang nắc con cặc trần của ổng vào ra trong lồn mẹ và mẹ đang rên rỉ. Tôi: “Ba mang cái bao này vô đi rồi hẵng đụ tiếp” Mẹ lại đẩy ba ra và bắt ba mang bao vào. Sau khi mang bao, ba đút cặc vào lồn mẹ trở lại. Mẹ nhìn tôi như thể hỏi tôi đã hài lòng chưa. Tôi cười nhẹ với mẹ và đưa cặc trở vô miệng mẹ. Tôi và ba đều đang mặc áo thun. Khi ba thấy tôi đang cởi áo thun trong khi mẹ đang bú cặc tôi,Giả vờ bệnh bị thằng bạn thân địt gạ địt cô y tá trẻ ba cũng cởi áo ra trong khi cặc ba vẫn ở