Xuất tinh 10 lần trong một đêm của anh hàng xóm xinh đẹp , thân mật nữa. Lúc này, tôi có vẻ hơi suy đồi, đây mới chỉ là bắt đầu, Khả Hân còn chưa thất thân, nếu bây giờ tôi suy sụp như vậy, sau khi xem máy cái video sau, nếu có bất kỳ bước đột phá nào trong đó, may mắn Cô vợ lén lút làm tình tôi có thể chịu đựng được không? Tư Kiến vừa mới tới nhà tôi không bao lâu, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ là chuyện này tôi hết cách thôi. Hối hận? Ai bảo tôi gặp lại mối tình đầu ở nước ngoài và nhận sự ủy thác của cô ấy? Mọi việc chỉ có thể nói là ý trời. Không, tôi phải ngăn chặn nó lại,