Cô giáo chủ nhiệm dâm đãng và cậu học trò cưng may mắn và nữ giáo viên xinh đẹp bị em trai địt sấp mặt , mình lúc đó chẳng có ý nghĩ rằng sẽ có quan hệ lâu dài với nàng, hay nghĩ rằng sẽ có tình 1 đêm gì cả, mình vẫn còn rất là lành mạnh, à, lúc đó thôi. Những anh em nào cảm thấy mình thật là ngu, hay đang giả bộ đàng hoàng trong phần trước, sẽ chửi mình ngay khi đọc câu tiếp sau đây. Vào buổi hẹn đó, mình đã có người yêu được 6 tháng, và người yêu khi đó là vợ chánh của mình bây giờ, hay nói cách khác, bà 2! Còn nàng, như nhiều bạn chắc đã đọc và hiểu, là… vợ thứ, hay nói kiểu miền Tây, bà 3. Nên