Đưa vợ đi suối nước nóng, thanh niên được cô đồng nghiệp đành nhờ mẹ vợ “giải quyết” hộ , đĩ rồi nhân phẩm là gì đâu, hơn nữa chuẩn mực đạo đức do người ta đặt ra cho nó đạo đức thì là đạo đức thôi. Tất cả chỉ là suy nghĩ mà thôi… nếu mình cho nó bình thường nó là bình thường, con muốn nói rằng nếu cô không thể vượt qua được thì cứ sống thoải mái đi. Hãy xem em ấy là người đàn ông riêng của chúng ta, bởi chúng ta có rất nhiều đàn ông nhưng thực sự lại chẳng có ai cho riêng mình cả…”… Trang đi một lúc lâu mang về rất nhiều đồ cho nó chị thật khéo chọn size, sấp mặt Về thăm gia đình tất cả mọi đồ đều vừa vặn và