Đưa vợ đi suối nước nóng, chỉ bố mới có thể thỏa mãn vợ bị người khác địt sấp mặt , của mình có thể gây ra hiểu làm tai hại, thế là chị lại trề môi nguýt nó mắng đùa chống chế trong ngượng ngập: – Chó con của chị à… chỉ ba từ đó thôi… con trai như em thích nghe lắm nhỉ, bảo vệ người yêu Về thăm gia đình nhưng em nhớ phải là dễ nói đâu… sau này bạn gái em nói ra thế thì cô ấy sẽ phải dũng cảm và yêu em lắm đấy… chứ không tự nhiên thốt ra thế đâu… hi… hi… Mỗi người hiểu một kiểu nhưng chí ít với anh Vũ điều đó cũng nhóm lên trong một tia hy vọng, một thứ ánh sáng mong manh cuối đường tăm tối nên anh vui lắm sau