Đụ em nữ sinh dâm ngày đầu đã bị khách gạ địt may mắn , khàn tiếng. Chiều hôm đó, khi nàng tiễn mình ra về, ra tận bãi xe tiễn mình, mình giả bộ rồ máy xe băng qua cửa, nhưng vừa qua khỏi hàng rào sắt han rỉ là mình tắt máy xe, đá chống, khóa cổ, quay miếng bảo vệ ổ khóa. Xong mình quay vô bệnh viện, ngó dáo dác xác nhận nàng vô phòng với má rồi, mình dông lên lầu, vô thẳng phòng kế toán, má, nhỏ lớn mới thấy lần đầu, cái phòng xép như phòng để chổi, nữ sinh dâm thiếu thốn tình cảm kê 2 cái bàn, 2 bà nhà quê ngồi trong đó, 2 cái bàn kê xong 1 mình mình đứng cũng chật. Mình hỏi: “Dạ