Cô gái độc thân tại một nhà trọ và cái kết , chưa phải điều đáng lưu tâm nhất, ở bên kia mép hồ. Có hai người phụ nữ đang khoả thân tắm. Chính là sư nương Tô Như và sư tỷ Điền Linh Nhi. Linh Nhi bây giờ thì không nói, nhưng sư nương Tô Như ngày thường hắn đều kính ngưỡng như tiên trên trời, dung mạo nàng hoa nhường nguyệt thẹn nhưng dù một chút tạm niệm với nàng trong đầu, Tiểu Phàm cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng… Lúc này cà Linh Nhi và sư nương Tô Như của y đều đang không một mảnh vải. Từ bụng trở xuống đều chìm dưới nước nhưng