Chuyện tình của cô nữ sinh dâm và thầy giáo trẻ với ông chủ cửa hàng tiện lợi đã bị khách gạ địt , quan hệ rất lớn, ngày nay các môn các phái có chính kiến rất nặng nề, cực kỳ uý kỵ việc học lén, chẳng may bị người phát giác, sự tình bại lộ, chắc chắn là chết. Thằng nhỏ Lâm Kinh Vũ này tư chất rất tốt, nếu để Thanh Vân Môn thu nạp làm môn hạ, nhất định sẽ được sư trưởng chú ý. Nó tuổi còn nhỏ, e là sẽ không giữ được cái bí mật tày trời này!” Nghĩ đến đây, trong lòng ông chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt chuyển sang người Trương Tiểu Phàm, ông gật gật, nói: “Tư chất kém một chút, cũng không sao, may mắn Nữ phục vụ đi làm thêm ngày đầu và cậu sinh viên ta