Chuốc thuốc ngủ, tên bệnh nhân cưỡng hiếp nữ bác sĩ nhìn vợ chụp ảnh khỏa thân và cái kết , gì đó tới đổi lấy người, nhưng là các đệ tử tiểu bối của người nhà họ mang tới, lấy đi chinh phục Vợ đi làm hầu gái thằng bạn thân địt nếu thủ tọa các mạch chỉ cần xuất hiện một người, chúng sẽ hạ sát toàn bộ thường dân. – LŨ KHỐN KIẾP, CHÚNG TA ĐÂU CÓ GIỮ PHỆ HUYẾT CHÂU CỦA CHÚNG. Điền Bất Dịch xưa nay vốn nóng tính như kem, không chịu nổi thủ đoạn vô sỉ của yêu nhân Ma giáo Luyện Huyết đường. Lão hắng giọng mắng chửi thậm tệ. Đạo Huyền chân nhân thấy như vậy, vẫn ôn hòa, bình tĩnh lên tiếng: – Điền sư đệ, chuyện đã tới nước này, xem ra chúng ta