Chồng lo massage không hay em nhân viên mới vú bự cho người chồng đã mất , thêm vụ này thì bỏ mẹ. “Mấy cô mấy dì có phụ, với em đi mượn thêm nhà ngoại, cũng đủ đắp đổi, với mẹ em có bảo hiểm, công tác viện phí không nặng lắm”. Gặp lúc này thì méo nói nhiều, mình móc 1 cọc tiền ra, đẩy qua, hất hàm. Em… đẩy lại. “Anh, đó giờ anh giúp em nhiều rồi, em tạm thời chưa cần đâu”. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no em à, khi nào em có thì trả, đừng nghĩ nhiều” – mình quên hết cả những ham muốn đen tối để chiếm hữu nàng, quên cả những bài gạ gẫm xài quen mấy tháng qua, mình chỉ còn