Chồng cắn răng nhìn vợ chụp ảnh khoả thân cùng sếp của bạn gái tôi , nhất cũng là kêu trà sữa vô trường ngồi nói dóc, giảng viên khi hết học kỳ là thế. Nên sáng ra, mình quay lại nói với ba “con đi lên trường họp lên phương án thi học kỳ” xong xách xe chạy mất biến, ừ thì họp, họp với 1 con miu. 10h sáng có mặt ở trường nàng, con mẹ nó, đường xá quận 4 là 1 cực hình cho mọi người, còn cái trường nàng học là một trong những nguyên nhân gây ra cái cực hình đó, mình đã len vô đường Tôn Đản từ tuốt dưới cầu Nguyễn Văn Cừ, chạy lạng qua lách lại trong mấy con hẻm nhỏ, địt với sếp để trả nợ cho bố may mắn