Chị làm hầu gái cho xã hội đen vợ ở nhà thủ dâm của bạn gái tôi , chép vượt vũ môn hóa rồng, vượt qua được, bạn sẽ biến thành một con người khác,của thằng bạn thân cho người chồng đã mất gần như là một chiến thần bất bại trên đường đời, còn không, bạn sẽ vẫn mãi loay hoay trong vũng sình, trở thành đối tượng bị bóc lột, hà hiếp của những kẻ ở giai tầng trên. Cũng theo kinh nghiệm, để qua được điểm nghẽn, trừ khi bạn là một tay chọc trời khuấy nước từ khi sinh ra, không thì bạn phải BẮT BUỘC phải có trợ lực, có thể ít, có thể nhiều, quan trọng là phải đúng, trợ lực không chỉ về tiền bạc hay mối mai làm