Số phận của tại một nhà trọ cái lần đầu ,
Vào một ngày,Nhìn crush bị thằng bạn thân địt chúng tôi đang chờ chị Hương tới. Chờ lâu sốt ruột, mẹ gọi điện thoại cho chị Hương nhưng không thấy đổ chuông. Đã trễ quá nên tôi phải đi mua đồ ăn sáng. Ăn xong, chúng tôi ngồi xem TV, hy vọng chị Hương đến làm việc. Quá giờ trưa, chúng tôi nhận ra rằng chị không đến. Do đó tôi yêu cầu mẹ phải nghỉ ngơi.