Cho uống thuốc mê rồi địt tập thể gái xinh địt tới tấp ,
Vậy hả? Nó trị bằng thứ gì mà hay vậy hả? Mắt dì Hương sáng lên. Dì nhìn tôi, chờ đợi. Làm như vẻ khó nói, tôi lắc đầu: Cách này là cách riêng của nó. Cách riêng của nó là cách gì? Thì chắc là cũng uống thuốc, bôi thuốc phải không?