Cậu trai tân để trả nợ cho người chồng đã mất , “Rồi mẹ sẽ biết. Con cá là mẹ sẽ thích cho mà xem”
“Được rồi, mở lên đi”
Tôi bật TV lên. Ngay khi cảnh đầu tiên hiện ra, mẹ hỏi tôi:
“Cái gì vậy? Sao tối thui à? ”
“Cứ chờ đi mẹ, cứ việc xem và thưởng thức”
Ở cảnh này, Kay Parker đang bú cặc chồng trong khi đèn trong căn phòng đã tắt.