Bị băng nhóm xhd hấp diêm mỗi ngày cho anh chim to đại gia ,
“Nói em nghe đi, chị muốn em xuất tinh ở đâu? ”
Chị rên rỉ và trả lời:
“Ui da, đau chị Vinh ơi. Làm ơn xuất tinh lên đít chị đi, vẫn với anh đồng nghiệp chị muốn rải kem lên đít chị, làm ơn đi mà, chị chịu không nổi nữa đâu”
… slap… slap… slap… slap…
Tôi liên tục tát vào đít chị. Thằng con chị vẫn đang nhìn mẹ nó khóc.
“Chị lại sai nữa rồi, chị yêu dấu ơi. Bộ chị không muốn em xuất tinh vô lồn chị sao? ”