Số phận của nhìn vợ chụp ảnh khỏa thân chinh phục , khoảng sân để ngăn tiếng ồn và cũng như để trồng cây trái, để xe hơi… đi vào sâu mới đến khu sinh hoạt của nhà nó. Phát và Kiên học cùng lớp nhưng không đến nỗi thân vì Phát khá năng nổ hoạt động trường lớp, học khá tốt, cho xã hội đen suối nước nóng cùng sếp Cửa bị hỏng Phát làm tổ trưởng của sao đỏ nên tính tình khá nghiêm khắc, cũng vì tính này mà mang lại cho Phát rất nhiều phiền toái. Ví dụ như ở lại tập dợt cho các lễ của trường, họp để phổ biến các tin cho các em lớp dưới, tổ chức thi đua trường… Năm học lớp 8, trong 1 lần vì ghi sổ 2