Chồng vô dung nữ điệp viên khi đi tuần trăng mật với chồng ,
Một lát sau, chị Hương rời khỏi nhà tôi sau khi đã hoàn thành công việc. Tôi đi vô phòng mẹ. Mẹ đã khóa cửa. Tôi gõ cửa, mẹ không trả lời. Tôi gõ tiếp, cô nhân viên bị nhốt chung muốn rời khỏi tổ chức mẹ liền lên tiếng:
“Vinh, mẹ muốn ở một mình trong một thời gian. Làm ơn để mẹ ở yên một mình… ”
Tôi lo lắng, nói với mẹ:
“Mẹ thậm chí còn không ăn sáng. Mẹ đang giận con. Đừng tự trách mình nữa”
“Mẹ ăn sau… ”
“Mẹ, con cũng chưa ăn sáng… Con đói lắm… ”
Mẹ mở cửa ra rồi nói: