Yêu cô em, đụ cô chị được sếp nữ của bạn gái tôi , vàng chóe trong người ông tỏa ra bao trum lấn át quỷ khí phát ra từ viên hạt châu tím sẫm. Viên hạt châu sau khi bị Phổ Trí dùng ba thành công lực không chế, lấn át tâm ma, cuối cùng cũng chịu khuất phục, biến thành một viên hạt châu bình thường. Có một điều mà Phổ Trí thần tang không biết, trong lúc ông dùng công lực áp chế viên “Phệ huyết châu” kia, đã bị một hắc y nhân bên ngoài mục kích tất cả, ngay khi ông vừa trấn áp xong, hắn lập tức bỏ đi, để tránh bị phát hiện… Trương Tiểu Phàm trở về