Em chỉ đút vào 1cm thôi mà chị.. tôi bị vợ của chú gạ địt của sếp , nghề mở ra thì sẽ có nhiệm vụ theo nghề đó, mà hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được phần thưởng. Phương vừa mở ra nghề nghiệp nấu ăn liền nhận được một khu nhà hàng khách sạn ba sao, cô vợ qua ở nhờ nhà họ hàng một phần thưởng vô cùng lớn đối với nó. Bên chú Định cũng vừa tiếp nhận sản nghiệp kia và những thông tin Phương biết được cũng khá thú vị. Nhớ lần trước Phương dẫn Quyên đi ăn một khu nhà hàng khách sạn cũng kiểu như vậy. Nhưng chỗ đó đẳng cấp không cao hơn Hàng Châu là bao nhiêu, nhưng thứ khiến nó không đẳng cấp