Vụng trộm sếp nữ vú bự phục vụ công việc ,
Hôm sau, rồi hôm sau nữa. Tôi cố tình lờ đi chuyện viên thuốc. Cứ leo lên gác là tôi lao vào đụ dì. Một lần, lúc tôi chuẩn bị đút con củ cặc vào, dì Hương hỏi tôi: “Sao không thấy Hải lấy cho dì cái tên thuốc”. Làm như không nghe, vụng trộm phục vụ công việc môi tôi bịt kín môi dì, lưỡi tôi lè hẳn vào trong miệng dì.