Vợ trẻ cho chủ nợ địt em nhân viên mới vú bự dạy cách làm tình ,
Trước khi tôi lên một tuần lễ, dì Hương nhờ người tận dụng mấy tấm gỗ tháo ra từ căn gác, ngăn đôi phòng tắm và phòng vệ sinh ra làm hai phần. Khi tôi chưa lên, nhà chỉ có bà ngoại và dì nên việc ngăn ra là không cần thiết.