Clip sex địt tập thể độc thân lồn nứng ,
vậy. Không ai có thể lấy đi chỗ của mẹ trong cuộc sống của con, mẹ biết điều này rất rõ mà”
“Mẹ biết chứ, nhưng sau đó mẹ lại nghĩ khác… Mẹ nghĩ là con sẽ không đéo mẹ nữa”
“Sao mẹ lại nghĩ như vậy? ”
“Giờ thì con đã có cô con để đụ đéo hàng đêm,địt tập thể cưỡng hiếp vậy thì làm sao con có thể đéo mẹ được đây? ”
“Thì mẹ con mình sẽ đéo nhau vào buổi sáng”