Vợ trẻ cho chủ nợ địt của thằng bạn thân em giúp việc , kiều long dược thiên, phụ nữ tuyệt vời nhất cho người chồng đã mất khí thế cô ngạo. Tiếng nước chảy tí tách vọng tới, dưới ánh dương quang, cả dãy thạch kiều tán phát một thứ màu bảy sắc, như cầu vồng từ trời chảy xuống nhân gian, cẩm tú rực rỡ, diễm lệ vô song. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cứ ngẩn ra nhìn. Thường Tiễn cười cười, bảo: – Theo ta lại đây nào! – Nói rồi đi trước, bước lên thạch kiều. Đặt chân lên thạch kiều, hai đứa mới phát giác ra, hai bên cầu có làn nước chảy mãi xuống, trong leo lẻo, nhưng ở giữa không thấm một giọt