thất nghiệp tên bệnh nhân cưỡng hiếp nữ bác sĩ để trả nợ , tối. Trên bàn ăn, cô Lan, tôi và ba ngồi một bên còn dượng Bình với mẹ ngồi một bên. Tay tôi đang mò lồn cô Lan. Ba nhìn thấy hai cô cháu tôi nên cũng đưa tay mò mẫm lồn em gái mình. Mẹ nhìn thấy chúng tôi và chỉ cười, chuyển hướng chú ý của dượng Bình để cho ông ta không nhìn thấy. Sau khi ăn xong, dượng Bình muốn đi ngủ. Tất nhiên là ông ta kiếm cớ vì đã lâu không gặp vợ nên chỉ muốn bú lồn và đụ vợ mình thật mạnh. Tại sao không chứ. Mẹ cũng mệt mỏi nên về phòng ngủ của mình. Nhưng trước khi