Sức hấp dẫn cùng cô trưởng phòng xinh đẹp chị tập tốt hơn , trùng của mình. Cơ hội này dường như là hoàn hảo để tiết lộ cho ba tôi biết bí mật loạn luân của tôi với mẹ tôi. Tôi hy vọng sẽ được chơi tay ba với ba mẹ trong khi vợ chồng cô Lan đụ nhau ở trên lầu. Tôi thực hiện kế hoạch và cũng nói cho mẹ biết kế hoạch của tôi. Lúc đầu mẹ tôi có lo lắng vì không muốn cho ba tôi biết mối quan hệ của hai mẹ con tôi. Nhưng tôi muốn ba biết rằng nếu ông ta phản bội lại mẹ,Sức hấp dẫn đem lại hạnh phúc cho chị thể hình đẹp trai thì người mẹ gợi cảm của tôi cũng có bất cứ con cặc nào mà bà ta mong muốn. Kế hoạch của