Nữ phục vụ dâm đãng của tôi dâm đãng , Tự. Hài tử này, ngươi biết Thiên Âm Tự chứ? Trương Tiểu Phàm nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu, Phổ trí bật cười nói: – Đúng là trẻ con mà. Rồi sực nhớ điều gì, bèn thò tay vào trong bọc lần ra một viên hạt châu tím sẫm, chăm chú nhìn nó, rồi đưa cho Tiểu Phàm, bảo: – Ngươi hãy giữ viên hạt châu này cho cẩn thận, không được để người ngoài dòm thấy. Đợi đến này sau an định rồi, ngươi tìm một hang sâu hay vách núi, ném nó xuống là được. Còn nữa, ta vừa nói cho ngươi biết danh hiệu của ta, ông chủ cửa hàng tiện lợi đã bị khách gạ địt ngươi nhất