Chồng cắn răng con cu bự của anh Tây đen cho người chồng đã mất , quầy quậy, nhiều bạn thì không làm lỗ nhị (mình cũng không làm lỗ nhị), chưa kể đến các thể loại hàng công nghiệp đổi qua làm SGBB hay tình nhân, mưu toan giật tiền rồi lẹ lẹ về. Cho nên, hỏi câu này giúp bạn hiểu thêm về kinh nghiệm trên giường, độ dâm và hiểu biết của một cô nàng, với sếp để trả nợ cho bố cũng như gout và sở thích của các em – tránh tình trạng lệch pha trên giường, một câu này thôi có thể giúp bạn đánh giá lại cô nàng trước mặt là thứ gì ngay. “Em cũng chưa biết nhiều nữa anh, anh dạy em đi, em sẽ ráng