Đụ lén vợ em nhân viên mới vú bự may mắn , Tìm một thằng đệ giỏi trung thành khó hơn tìm một con đàn bà đấy… vì thế anh mới tặng con Trang cho nó. Tìm đỏ mắt mới được một thằng đầu lạnh và thông minh như nó… toàn thằng đầu đất được mặt này mất mặt kia, chứ loại như con Trang anh dựng lên được cả đống… ha… ha… Lão nói vậy nhưng đầu lại nghĩ “… răng thì có thể thay răng giả, môi cắt đi thì mới nguy… chú cứ huấn luyện tiếp nó đi… ha… ha… rồi chú sẽ được nghỉ… dưới ba tấc đất… chỉ người chết mới giữ bí mật tốt nhất “. Thưởng hắn vẫn dám mắt