Cô giáo tiếng Anh của tôi cô con gái nhiệt tình giúp đỡ của bạn gái tôi , không thuộc về mình điều này mãi ngày sau nó mới hiểu, nó tình cờ nghe thấy bác sĩ dặn riêng anh Vũ: – Gia Vũ à! Bạn gái cháu suy nhược cơ thể nặng do thiếu chất gần đây chắc còn hoạt động tình dục quá độ, giờ thân thể suy kiệt nặng vì thế làm chuyện đó với nó ít thôi… nhìn nó xinh thì xinh thật biết là khó kiềm chế. Nhưng chỗ người nhà thân quen bác khuyên thật thời gian này đừng làm gì nó, cả ngày sướng lắm của bạn gái tôi để cho nó còn phục hồi cơ thể lại nếu muốn lấy nó làm vợ càng nên trân trọng bạn gái mình cháu ạ! Đây bệnh