Chuyện tình bị giám thị “phạt nặng” thiếu thốn “tình thương” , biết của tôi về tính cách của nàng và sự nhạy cảm nghề nghiệp của tôi, là một phóng viên kỳ cựu thường xuyên làm phóng viên bí mật, khả năng quan sát, ứng biến tại chỗ, phán đoán chủ quan, không yếu hơn những cảnh sát điều tra hình sự và thám tử tư bao nhiêu, hơn nữa tôi còn tinh thông các loại kỹ thuật nghe lén và quay phim lén, vì vậy tất cả đều hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nói ra không sợ người ta chê cười, trong khoảng thời gian sau khi tôi biết tin mình mắc bệnh, có thể là tâm