Chồng vô dung bị con “ciu” to bự của sếp chinh phục ,
Dì nhìn tôi,chinh phục Nhìn crush bị thằng bạn thân địt hình như mắt dì rơm rớm nước. Tôi nhìn dòng máu, biết là dì đã rách màng trinh. Cúi xuống, tôi le lưỡi liếm sạch cái dòng máu trinh hòa lẫn khí cặc tanh tanh, mằn mặn.