Chị làm hầu gái cho xã hội đen trước khi cô lấy chồng cho người chồng đã mất