Chị làm hầu gái cho xã hội đen với sếp để trả nợ cho bố cho người chồng đã mất , lời vọng lại. “Thì tao dẫn mày đi chơi gái.” Nó la lớn, sau đó cười ha hả. “Mày dám dắt, tao dám đi. Sợ mày chắc. Haha…” Thằng Đức lớn tiếng đáp. “Tiền tao không thiếu, bao cho mày chơi một đêm dư sức.” Phương lại nói. “Chơi gái si đa dính là chết mẹ.” “Mày sợ hả.” “Sợ cái quần. Mày dám đi thì tao dám đi.” Thằng Đức trả lời. “Xạo chó. Hahaha…” Hai thằng vừa câu vừa nói chuyện được một lúc. Hôm nay quả thật là một ngày không bội thu là mấy. Thằng Đức vừa xách cái rọng cá sang, lác đác vài con cá

Thể loại:

Phim XXX, VLXX, XNXX, XVIDEOS

Tags:

, ,