Chị làm hầu gái cho xã hội đen vợ ở nhà thủ dâm dạy cách làm tình , những đệ tử giỏi nhất của Đạo Huyền chân nhân,may mắn được sếp nữ Chồng đi công tác nhân lúc tỉnh dậy trước Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ đã kịp hỏi tên y. Thường Tiễn liếc nhìn Lâm Kinh Vũ, gật gật đầu, đáp: – Các đệ theo ta lại đây. Theo đạo sĩ, hai đứa đi ra khỏi đình viện, trước mắt hiện ra một dãy hành lang uốn khúc hình vành khuyên rất dài rất to, tay vịn cứ cách hai trượng lại có một trụ màu đỏ. Giữa mỗi cặp trụ đều có một cái cửa tò vò. Họ men theo hành lang uốn khúc tiến về phía trước, đi qua từng trụ và từng cửa tò vò, mới