Xin lỗi chồng để cứu mạng ham muốn tình dục của em , nghĩa. Năm ngoái một lần mẹ vui thấy nó cặm cụi lau lồn cho mẹ, việc mà nó luôn phải làm để đổi lấy miếng cơm nô lệ chính trong gia đình mình. Thì mẹ bảo nó rằng: – Mày cũng lớn rồi đấy nhỉ… buồi dái to phết đấy chứ chắc cũng muốn địt gái phải không? Tao sẽ cho mày chơi để biết mùi đời nhưng đừng sống như thằng cha mày khốn nạn lắm… Nó tưởng mẹ cho địt việc mà nó thèm khát bao lâu nay, mà không thèm khát sao được chứ mẹ mới có hai tám tuổi. Năm mẹ đẻ nó mới có mười sáu như nó đây cho nên giờ mẹ