Vợ lén lút ngoại tình Người phụ nữ tuyệt vời nhất dạy cách làm tình , cũng không… nhưng thực sự u cũng móm hôm qua gãy mấy con lô sáu trăm điểm của u, lại đánh sâm với hội Thà béo bên Quán Thánh đâm cụt mẹ vốn rồi… Thông cảm đi con… à đây gà mới à nhìn đồ tươm nhỉ… nếu dắt được gà ngon u sẽ lại quả… – Không! Đây là anh em sinh tử của con… nó như thằng Đạt không nghiện u tha cho các em nó… Thằng Long Sẩu nói vội vàng hắn đã vật lắm rớt rãi ứa ra chân tay ngứa ngáy, dạy cách làm tìnhChồng đi công tác có vẻ cơn nghiện làm cho hắn khổ ải đã đủ hắn không muốn lôi thêm ai vào. Nó vẫn chưa hiểu thằng Long