Vợ không cho địt, và người thầy may mắn ham muốn tình dục của em , tan vào đó… chết và quên hết mọi khổ đau đang gánh, nhưng nó không rơi mà cứ lơ lửng và cổ thì nghèn nghẹn do cổ áo bị ai đó túm ngược. Người túm cổ áo nó nhấc bổng là một người đàn ông trung niên cao to, cánh tay cứng như thép của ông cứ giữ nó lơ lửng như vậy khá lâu mới nói: – Bé thế này mà đã muốn chết rồi sao? Sống mới khó chứ chết dễ lắm… nhưng chết không làm được hai lần đâu… hãy chọn cái chết đàng hoàng! Chú vứt nó xuống thảm cỏ ven hồ rồi ngắm nhìn nó từ đầu đến chân, lại nhìn các vết