Tên trộm may mắn em giúp việc ngon xinh chân dài sexy ,
Mẹ: “Vậy khi nào thì hai cô cháu bắt đầu… ngủ với nhau? ”
Tôi: “Mẹ ơi, Anh da đen ông anh chuyển sang của sếp con với cô Lan sẽ làm điều đó kể từ đêm nay”
Mẹ: “Ngay trong đêm nay hả? ”
Tôi: “Dạ, con muốn mẹ giúp cổ hãy chuẩn bị để tối nay… ”
Cô Lan: “Ý con muốn nói cô chuẩn bị cái gì? ”
Tôi: “Cô ơi, đêm nay là lần đầu tiên của hai cô cháu mình. Con muốn nó thật đặc